[ACQ-SYNC] ARIA (2005)

文件数(Number of files):208 节点数(Number of peers): 0

序号名称类型时间
0# [ACQ-SYNC] #.html2020-03-18
101 – ARIA The ANIMATION (2005)目录2020-03-18
2Picture Drama目录2020-03-18
3[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA THE ANIMATION DVD Box Special Drama CD – Sono Akogare no Hito wo Mezashite [TH][E4FD4E48].mkv2020-03-18
4[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 01 [DVD 480P X264 Vorbis] [6BB2DEF6].mkv2020-03-18
5[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 02 [DVD 480P X264 Vorbis] [2DF9342B].mkv2020-03-18
6[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 03 [DVD 480P X264 Vorbis] [652E546B].mkv2020-03-18
7[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 04 [DVD 480P X264 Vorbis] [206CC737].mkv2020-03-18
8[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 05 [DVD 480P X264 Vorbis] [10943E92].mkv2020-03-18
9[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 06 [DVD 480P X264 Vorbis] [EBEFF0EB].mkv2020-03-18
10[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 07 [DVD 480P X264 Vorbis] [FA15B8DC].mkv2020-03-18
11[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 08 [DVD 480P X264 Vorbis] [A749D9BB].mkv2020-03-18
12[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 09 [DVD 480P X264 Vorbis] [88C8FED5].mkv2020-03-18
13[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 10 [DVD 480P X264 Vorbis] [BF0FC19D].mkv2020-03-18
14[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 11 [DVD 480P X264 Vorbis] [A99B13A5].mkv2020-03-18
15[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 12 [DVD 480P X264 Vorbis] [817A4C55].mkv2020-03-18
16[1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 13 END [DVD 480P X264 Vorbis] [6D4CBDE3].mkv2020-03-18
1702 – ARIA The NATURAL (2006)目录2020-03-18
18[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 01 [DVD 480P H.263 MP3] [D7B2FA52].avi2020-03-18
19[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 02 [DVD 480P H.263 MP3] [A91DE2F8].avi2020-03-18
20[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 03 [DVD 480P H.263 MP3] [3E4E48E7].avi2020-03-18
21[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 04 [DVD 480P H.263 MP3] [3624CF70].avi2020-03-18
22[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 05 [DVD 480P H.263 MP3] [924C5E30].avi2020-03-18
23[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 06 [DVD 480P H.263 MP3] [8D5713C7].avi2020-03-18
24[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 07 [DVD 480P H.263 MP3] [7175A04A].avi2020-03-18
25[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 08 [DVD 480P H.263 MP3] [BD938818].avi2020-03-18
26[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 09 [DVD 480P H.263 MP3] [758DFC3C].avi2020-03-18
27[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 10 [DVD 480P H.263 MP3] [9395C9E7].avi2020-03-18
28[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 11 [DVD 480P H.263 MP3] [4F643B03].avi2020-03-18
29[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 12 [DVD 480P H.263 MP3] [8A3B1CBF].avi2020-03-18
30[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 13 [DVD 480P H.263 MP3] [24DDDAC4].avi2020-03-18
31[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 14 [DVD 480P H.263 MP3] [C2353817].avi2020-03-18
32[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 15 [DVD 480P H.263 MP3] [3E616D94].avi2020-03-18
33[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 16 [DVD 480P H.263 MP3] [D8A927F4].avi2020-03-18
34[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 17 [DVD 480P H.263 MP3] [EBF4CBA2].avi2020-03-18
35[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 18 [DVD 480P H.263 MP3] [2DD3E81A].avi2020-03-18
36[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 19 [DVD 480P H.263 MP3] [7EB7B5DE].avi2020-03-18
37[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 20 [DVD 480P H.263 MP3] [645E2CBB].avi2020-03-18
38[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 21 [DVD 480P H.263 MP3] [A84A13C7].avi2020-03-18
39[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 22 [DVD 480P H.263 MP3] [72FF8C48].avi2020-03-18
40[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 23 [DVD 480P H.263 MP3] [4B7A2A0E].avi2020-03-18
41[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 24 [DVD 480P H.263 MP3] [515DB320].avi2020-03-18
42[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 25 [DVD 480P H.263 MP3] [E8FCD697].avi2020-03-18
43[1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 26 END [DVD 480P H.263 MP3] [FC3F6034].avi2020-03-18
4403 – ARIA The OVA ~ARIETTA~ (2007)目录2020-03-18
45[1000’s Subs] ARIA The OVA ~ARIETTA~ [DVD XviD MP3] [D266F774].avi2020-03-18
4604 – ARIA The ORIGINATION (2008)目录2020-03-18
47Picture Drama目录2020-03-18
48[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Drama CD I – Yuki[TH][767E004C].mkv2020-03-18
49[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Drama CD II – Tsuki[TH][21CCD334].mkv2020-03-18
50[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Drama CD III – Hana[TH][92194367].mkv2020-03-18
51[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 1 [075BAF67].mkv2020-03-18
52[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 2 [1F7A003A].mkv2020-03-18
53[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 3 [1E0E803E].mkv2020-03-18
54[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 4 [E749206B].mkv2020-03-18
55[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 5 [9D375ECB].mkv2020-03-18
56[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 6 [B4CCFF84].mkv2020-03-18
57[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 7 [EAD5E61C](1).mkv2020-03-18
58[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 7 [EAD5E61C].mkv2020-03-18
59[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Perfect Guidebook Drama CD [TH][647E5987].mkv2020-03-18
60[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 01 [TV 720P X264 Vorbis] [ABEEFF50].mkv2020-03-18
61[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 02 [TV 720P X264 Vorbis] [0DF19F57].mkv2020-03-18
62[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 03 [TV 720P X264 Vorbis] [5D8A48BF].mkv2020-03-18
63[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 04 [TV 720P X264 Vorbis] [C76E28CB].mkv2020-03-18
64[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 05 [TV 720P X264 Vorbis] [386038AA].mkv2020-03-18
65[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 05.5 [TV 720P X264 Vorbis] [48AEE306].mkv2020-03-18
66[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 06 [TV 720P X264 Vorbis] [659A50E2].mkv2020-03-18
67[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 07 [TV 720P X264 Vorbis] [CA976D39].mkv2020-03-18
68[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 08 [TV 720P X264 Vorbis] [ECE189F4].mkv2020-03-18
69[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 09 [TV 720P X264 Vorbis] [6CD632C2].mkv2020-03-18
70[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 10 [TV 720P X264 Vorbis] [2B15019D].mkv2020-03-18
71[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 11 [TV 720P X264 Vorbis] [C49169C3].mkv2020-03-18
72[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 12 [TV 720P X264 Vorbis] [23925E2C].mkv2020-03-18
73[1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 13 END [TV 720P X264 Vorbis] [CF24476A].mkv2020-03-18
7405 – ARIA The AVVENIRE (2015)目录2020-03-18
75[Konayuki] ARIA The AVVENIRE – 01 [BD 720P 60FPS X264 AAC] [1130082F].mp42020-03-18
76[Konayuki] ARIA The AVVENIRE – 02 [BD 720P 60FPS X264 AAC] [E9E2186D].mp42020-03-18
77[Konayuki] ARIA The AVVENIRE – 03 END [BD 720P 60FPS X264 AAC] [3DC30665].mp42020-03-18
78ARIA.jpg2020-03-18
79OST目录2020-03-18
80ARIA The ANIMATION ORIGINAL SOUNDTRACK目录2020-03-18
8101 – Gondola no Yume.mp32020-03-18
8202 – Undine -forest mix-.mp32020-03-18
8303 – Shourou no Patri ~Neo Venezia~.mp32020-03-18
8404 – AQUA.mp32020-03-18
8505 – Natsu Tayori.mp32020-03-18
8606 – Aqua Alta Hiyori.mp32020-03-18
8707 – Mangetsu no Dolche.mp32020-03-18
8808 – Koi to wa Donna Mono.mp32020-03-18
8909 – Barcarolle.mp32020-03-18
9010 – Mayoikonda Roji he to.mp32020-03-18
9111 – Gensou Carnival.mp32020-03-18
9212 – Shizuka ni Afureru Namida.mp32020-03-18
9313_-_Todokanu_Omoi.mp32020-03-18
9414 – Gyakuakogi Queen.mp32020-03-18
9515 – ARIA.mp32020-03-18
9616 – Mizu no Kagami.mp32020-03-18
9717 – Adria no Umibe.mp32020-03-18
9818 – Hoshikage no Gondola.mp32020-03-18
9919 – Orange no Hibi.mp32020-03-18
10020 – Tenki Ame.mp32020-03-18
10121_-_Santa_Claus_no_Sora.mp32020-03-18
10222 – Kanki no Machi.mp32020-03-18
10323 – AQUA -reprise-.mp32020-03-18
10424 – Soshite Fune wa Iku.mp32020-03-18
10525 – Rainbow -acoustic ver.-.mp32020-03-18
106Booklet 01.jpg2020-03-18
107Booklet 02.jpg2020-03-18
108Booklet 03.jpg2020-03-18
109Booklet 04.jpg2020-03-18
110Booklet 05.jpg2020-03-18
111Booklet 06.jpg2020-03-18
112Booklet 07.jpg2020-03-18
113Booklet 08.jpg2020-03-18
114Booklet 09.jpg2020-03-18
115Booklet 10.jpg2020-03-18
116Booklet 11.jpg2020-03-18
117Booklet 12.jpg2020-03-18
118Case Inner.jpg2020-03-18
119Case Outer.jpg2020-03-18
120ARIA The NATURAL ORIGINAL SOUNDTRACK目录2020-03-18
12101 – Neo Venezia no Suisaiga.mp32020-03-18
12202 – Euforia -TV SIZE-.mp32020-03-18
12303 – Natsu no Yousei.mp32020-03-18
12404 – Unga wa Meguru.mp32020-03-18
12505 – Santa Claus no Sora he ~Riverside Christmas Mix~.mp32020-03-18
12606 – Nyuudougumo no Shita de.mp32020-03-18
12707 – Ajisai no Shoukei.mp32020-03-18
12808 – Hoshi Made Tsudzuku Omoi.mp32020-03-18
12909 – Kodomo no Jikan.mp32020-03-18
13010 – Okashi na Futari.mp32020-03-18
13111 – Itsuka Kita Michi.mp32020-03-18
13212 – Kakaribi no Nocturne.mp32020-03-18
13313 – Kokkoro -ORGAN Ver.-.mp32020-03-18
13414 – Aria no Yuuutsu.mp32020-03-18
13515 – Haru Ichiban.mp32020-03-18
13616 – Kettsy no Koushin.mp32020-03-18
13717 – Samba de AQUA.mp32020-03-18
13818 – Tooi Kobune.mp32020-03-18
13919 – Rakuyou.mp32020-03-18
14020 – Hana Hie.mp32020-03-18
14121 – Toori Ame ga Yandara.mp32020-03-18
14222 – Second Season ~Deai~.mp32020-03-18
14323 – Yuunagi.mp32020-03-18
14424 – Natsu Machi -TV SIZE-.mp32020-03-18
14525 – AQUA -GUITAR SOLO-.mp32020-03-18
146Booklet 01.jpg2020-03-18
147Booklet 02.jpg2020-03-18
148Booklet 03.jpg2020-03-18
149Booklet 04.jpg2020-03-18
150Booklet 05.jpg2020-03-18
151Booklet 06.jpg2020-03-18
152Booklet 07.jpg2020-03-18
153Case Cover Back Inner.jpg2020-03-18
154Case Cover Back Outer.jpg2020-03-18
155Case Spine.jpg2020-03-18
156ARIA The ORIGINATION Piano Collection II – Dipartenza -Tabidachi-目录2020-03-18
15701 – Shiki ~Soshite Boku wa Umi ni Kaeru~.mp32020-03-18
15802 – Spirale.mp32020-03-18
15903 – Itsuka Kita Michi.mp32020-03-18
16004 – Eien no Umi ~A Song for Zephyr~.mp32020-03-18
16105 – Waltz for ARIA.mp32020-03-18
16206 – Nanairo no Sora wo.mp32020-03-18
16307 – Mirai he no Kouseki.mp32020-03-18
16408 – Amaretto no Natsu.mp32020-03-18
16509 – Kin no Nami Sen no Nami.mp32020-03-18
16610 – Bourou.mp32020-03-18
16711 – Tenki Ame.mp32020-03-18
16812 – Ashita, Yuugure Made.mp32020-03-18
169Booklet 01.jpg2020-03-18
170Booklet 02.jpg2020-03-18
171Booklet 03.jpg2020-03-18
172Booklet 04.jpg2020-03-18
173Booklet 05.jpg2020-03-18
174Booklet 06.jpg2020-03-18
175Case Cover Back Inner.jpg2020-03-18
176Case Cover Back Outer.jpg2020-03-18
177Case Spine.jpg2020-03-18
178ARIA ~Piano Collection~ Stagione目录2020-03-18
17901 – Stagione -Joshou-.mp32020-03-18
18002 – Euforia.mp32020-03-18
18103 – Stagione -Haru-.mp32020-03-18
18204 – AQUA.mp32020-03-18
18305 – Hanabie.mp32020-03-18
18406 – Natsu Machi.mp32020-03-18
18507 – Stagione -Natsu-.mp32020-03-18
18608 – Tooi Kobune.mp32020-03-18
18709 – Smile Again.mp32020-03-18
18810 – Stagione -Aki-.mp32020-03-18
18911 – Koi to wa Donna Mono.mp32020-03-18
19012 – Undine.mp32020-03-18
19113 – Stagione -Fuyu-.mp32020-03-18
19214 – Shourou no Patori ~Neo Venezia~.mp32020-03-18
19315 – Santa Claus no Sora.mp32020-03-18
19416 – Soshite Fune wa Iku -Short Ver.-.mp32020-03-18
19517 – Stagione -Shuushou-.mp32020-03-18
19618 – Rainbow.mp32020-03-18
197Booklet 01.jpg2020-03-18
198Booklet 02.jpg2020-03-18
199Booklet 03.jpg2020-03-18
200Booklet 04.jpg2020-03-18
201Booklet 05.jpg2020-03-18
202Booklet 06.jpg2020-03-18
203Booklet 07.jpg2020-03-18
204Booklet 08.jpg2020-03-18
205Booklet 09.jpg2020-03-18
206Case Cover Back Inner.jpg2020-03-18
207Case Cover Back Outer.jpg2020-03-18
208Op&Ed目录2020-03-18
209Aria_the_Animation_-_Rainbow.mp32020-03-18
210Aria_the_Animation_-_Symphony.mp32020-03-18
211Aria_the_Animation_-_Undine.mp32020-03-18
212Aria_the_Natural_-_Amefuribana.mp32020-03-18
213Aria_the_Natural_-_Euforia.mp32020-03-18
214Aria_the_Natural_-_Kami_to_Hairpin_to_Watashi.mp32020-03-18
215Aria_the_Natural_-_Natsumachi.mp32020-03-18
216Aria_the_Natural_-_Smile_Again.mp32020-03-18
217Aria_the_Origination_-_Kin_no_Nami_Sen_no_Nami.mp32020-03-18
218Aria_the_Origination_-_Spirale.mp32020-03-18
219Aria_The_OVA_ARIETTA_-_Ashita_Yuugure_Made.mp32020-03-18
220Aria_the_OVA_Arietta_-_Nanairo_no_Sora_wo.mp32020-03-18
赞(3)
未经允许不得转载:zSync » [ACQ-SYNC] ARIA (2005)

评论 电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注 3

 • 验证码*
 • 昵称*
 • 邮箱*
 • 网址
 1. #1
  Chathmatham Nijpisook

  ใช้ไงครับ

  Chathmatham Nijpisook6个月前 (04-23)回复
 2. #2
  Chathmatham Nijpisook

  ผมจะโหลดไฟล์ต้องทำไงบ้าง

  Chathmatham Nijpisook6个月前 (04-23)回复
 3. #3
  Chathmatham Nijpisook

  จะหาคีย์​ได้จากที่ไหนครับ

  Chathmatham Nijpisook6个月前 (04-23)回复