[ACQ-SYNC] ARIA (2005)

文件数(Number of files):208 节点数(Number of peers): 0

序号 名称 类型 时间
0 # [ACQ-SYNC] #.html 2020-03-18
1 01 – ARIA The ANIMATION (2005) 目录 2020-03-18
2 Picture Drama 目录 2020-03-18
3 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA THE ANIMATION DVD Box Special Drama CD – Sono Akogare no Hito wo Mezashite [TH][E4FD4E48].mkv 2020-03-18
4 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 01 [DVD 480P X264 Vorbis] [6BB2DEF6].mkv 2020-03-18
5 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 02 [DVD 480P X264 Vorbis] [2DF9342B].mkv 2020-03-18
6 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 03 [DVD 480P X264 Vorbis] [652E546B].mkv 2020-03-18
7 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 04 [DVD 480P X264 Vorbis] [206CC737].mkv 2020-03-18
8 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 05 [DVD 480P X264 Vorbis] [10943E92].mkv 2020-03-18
9 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 06 [DVD 480P X264 Vorbis] [EBEFF0EB].mkv 2020-03-18
10 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 07 [DVD 480P X264 Vorbis] [FA15B8DC].mkv 2020-03-18
11 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 08 [DVD 480P X264 Vorbis] [A749D9BB].mkv 2020-03-18
12 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 09 [DVD 480P X264 Vorbis] [88C8FED5].mkv 2020-03-18
13 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 10 [DVD 480P X264 Vorbis] [BF0FC19D].mkv 2020-03-18
14 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 11 [DVD 480P X264 Vorbis] [A99B13A5].mkv 2020-03-18
15 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 12 [DVD 480P X264 Vorbis] [817A4C55].mkv 2020-03-18
16 [1000’s Subs] ARIA The ANIMATION – 13 END [DVD 480P X264 Vorbis] [6D4CBDE3].mkv 2020-03-18
17 02 – ARIA The NATURAL (2006) 目录 2020-03-18
18 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 01 [DVD 480P H.263 MP3] [D7B2FA52].avi 2020-03-18
19 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 02 [DVD 480P H.263 MP3] [A91DE2F8].avi 2020-03-18
20 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 03 [DVD 480P H.263 MP3] [3E4E48E7].avi 2020-03-18
21 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 04 [DVD 480P H.263 MP3] [3624CF70].avi 2020-03-18
22 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 05 [DVD 480P H.263 MP3] [924C5E30].avi 2020-03-18
23 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 06 [DVD 480P H.263 MP3] [8D5713C7].avi 2020-03-18
24 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 07 [DVD 480P H.263 MP3] [7175A04A].avi 2020-03-18
25 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 08 [DVD 480P H.263 MP3] [BD938818].avi 2020-03-18
26 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 09 [DVD 480P H.263 MP3] [758DFC3C].avi 2020-03-18
27 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 10 [DVD 480P H.263 MP3] [9395C9E7].avi 2020-03-18
28 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 11 [DVD 480P H.263 MP3] [4F643B03].avi 2020-03-18
29 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 12 [DVD 480P H.263 MP3] [8A3B1CBF].avi 2020-03-18
30 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 13 [DVD 480P H.263 MP3] [24DDDAC4].avi 2020-03-18
31 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 14 [DVD 480P H.263 MP3] [C2353817].avi 2020-03-18
32 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 15 [DVD 480P H.263 MP3] [3E616D94].avi 2020-03-18
33 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 16 [DVD 480P H.263 MP3] [D8A927F4].avi 2020-03-18
34 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 17 [DVD 480P H.263 MP3] [EBF4CBA2].avi 2020-03-18
35 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 18 [DVD 480P H.263 MP3] [2DD3E81A].avi 2020-03-18
36 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 19 [DVD 480P H.263 MP3] [7EB7B5DE].avi 2020-03-18
37 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 20 [DVD 480P H.263 MP3] [645E2CBB].avi 2020-03-18
38 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 21 [DVD 480P H.263 MP3] [A84A13C7].avi 2020-03-18
39 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 22 [DVD 480P H.263 MP3] [72FF8C48].avi 2020-03-18
40 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 23 [DVD 480P H.263 MP3] [4B7A2A0E].avi 2020-03-18
41 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 24 [DVD 480P H.263 MP3] [515DB320].avi 2020-03-18
42 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 25 [DVD 480P H.263 MP3] [E8FCD697].avi 2020-03-18
43 [1000’s Subs] ARIA The NATURAL – 26 END [DVD 480P H.263 MP3] [FC3F6034].avi 2020-03-18
44 03 – ARIA The OVA ~ARIETTA~ (2007) 目录 2020-03-18
45 [1000’s Subs] ARIA The OVA ~ARIETTA~ [DVD XviD MP3] [D266F774].avi 2020-03-18
46 04 – ARIA The ORIGINATION (2008) 目录 2020-03-18
47 Picture Drama 目录 2020-03-18
48 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Drama CD I – Yuki[TH][767E004C].mkv 2020-03-18
49 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Drama CD II – Tsuki[TH][21CCD334].mkv 2020-03-18
50 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Drama CD III – Hana[TH][92194367].mkv 2020-03-18
51 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 1 [075BAF67].mkv 2020-03-18
52 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 2 [1F7A003A].mkv 2020-03-18
53 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 3 [1E0E803E].mkv 2020-03-18
54 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 4 [E749206B].mkv 2020-03-18
55 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 5 [9D375ECB].mkv 2020-03-18
56 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 6 [B4CCFF84].mkv 2020-03-18
57 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 7 [EAD5E61C](1).mkv 2020-03-18
58 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION DVD Picture Drama 7 [EAD5E61C].mkv 2020-03-18
59 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION Perfect Guidebook Drama CD [TH][647E5987].mkv 2020-03-18
60 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 01 [TV 720P X264 Vorbis] [ABEEFF50].mkv 2020-03-18
61 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 02 [TV 720P X264 Vorbis] [0DF19F57].mkv 2020-03-18
62 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 03 [TV 720P X264 Vorbis] [5D8A48BF].mkv 2020-03-18
63 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 04 [TV 720P X264 Vorbis] [C76E28CB].mkv 2020-03-18
64 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 05 [TV 720P X264 Vorbis] [386038AA].mkv 2020-03-18
65 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 05.5 [TV 720P X264 Vorbis] [48AEE306].mkv 2020-03-18
66 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 06 [TV 720P X264 Vorbis] [659A50E2].mkv 2020-03-18
67 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 07 [TV 720P X264 Vorbis] [CA976D39].mkv 2020-03-18
68 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 08 [TV 720P X264 Vorbis] [ECE189F4].mkv 2020-03-18
69 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 09 [TV 720P X264 Vorbis] [6CD632C2].mkv 2020-03-18
70 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 10 [TV 720P X264 Vorbis] [2B15019D].mkv 2020-03-18
71 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 11 [TV 720P X264 Vorbis] [C49169C3].mkv 2020-03-18
72 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 12 [TV 720P X264 Vorbis] [23925E2C].mkv 2020-03-18
73 [1000’s Subs & DarkNeon] ARIA The ORIGINATION – 13 END [TV 720P X264 Vorbis] [CF24476A].mkv 2020-03-18
74 05 – ARIA The AVVENIRE (2015) 目录 2020-03-18
75 [Konayuki] ARIA The AVVENIRE – 01 [BD 720P 60FPS X264 AAC] [1130082F].mp4 2020-03-18
76 [Konayuki] ARIA The AVVENIRE – 02 [BD 720P 60FPS X264 AAC] [E9E2186D].mp4 2020-03-18
77 [Konayuki] ARIA The AVVENIRE – 03 END [BD 720P 60FPS X264 AAC] [3DC30665].mp4 2020-03-18
78 ARIA.jpg 2020-03-18
79 OST 目录 2020-03-18
80 ARIA The ANIMATION ORIGINAL SOUNDTRACK 目录 2020-03-18
81 01 – Gondola no Yume.mp3 2020-03-18
82 02 – Undine -forest mix-.mp3 2020-03-18
83 03 – Shourou no Patri ~Neo Venezia~.mp3 2020-03-18
84 04 – AQUA.mp3 2020-03-18
85 05 – Natsu Tayori.mp3 2020-03-18
86 06 – Aqua Alta Hiyori.mp3 2020-03-18
87 07 – Mangetsu no Dolche.mp3 2020-03-18
88 08 – Koi to wa Donna Mono.mp3 2020-03-18
89 09 – Barcarolle.mp3 2020-03-18
90 10 – Mayoikonda Roji he to.mp3 2020-03-18
91 11 – Gensou Carnival.mp3 2020-03-18
92 12 – Shizuka ni Afureru Namida.mp3 2020-03-18
93 13_-_Todokanu_Omoi.mp3 2020-03-18
94 14 – Gyakuakogi Queen.mp3 2020-03-18
95 15 – ARIA.mp3 2020-03-18
96 16 – Mizu no Kagami.mp3 2020-03-18
97 17 – Adria no Umibe.mp3 2020-03-18
98 18 – Hoshikage no Gondola.mp3 2020-03-18
99 19 – Orange no Hibi.mp3 2020-03-18
100 20 – Tenki Ame.mp3 2020-03-18
101 21_-_Santa_Claus_no_Sora.mp3 2020-03-18
102 22 – Kanki no Machi.mp3 2020-03-18
103 23 – AQUA -reprise-.mp3 2020-03-18
104 24 – Soshite Fune wa Iku.mp3 2020-03-18
105 25 – Rainbow -acoustic ver.-.mp3 2020-03-18
106 Booklet 01.jpg 2020-03-18
107 Booklet 02.jpg 2020-03-18
108 Booklet 03.jpg 2020-03-18
109 Booklet 04.jpg 2020-03-18
110 Booklet 05.jpg 2020-03-18
111 Booklet 06.jpg 2020-03-18
112 Booklet 07.jpg 2020-03-18
113 Booklet 08.jpg 2020-03-18
114 Booklet 09.jpg 2020-03-18
115 Booklet 10.jpg 2020-03-18
116 Booklet 11.jpg 2020-03-18
117 Booklet 12.jpg 2020-03-18
118 Case Inner.jpg 2020-03-18
119 Case Outer.jpg 2020-03-18
120 ARIA The NATURAL ORIGINAL SOUNDTRACK 目录 2020-03-18
121 01 – Neo Venezia no Suisaiga.mp3 2020-03-18
122 02 – Euforia -TV SIZE-.mp3 2020-03-18
123 03 – Natsu no Yousei.mp3 2020-03-18
124 04 – Unga wa Meguru.mp3 2020-03-18
125 05 – Santa Claus no Sora he ~Riverside Christmas Mix~.mp3 2020-03-18
126 06 – Nyuudougumo no Shita de.mp3 2020-03-18
127 07 – Ajisai no Shoukei.mp3 2020-03-18
128 08 – Hoshi Made Tsudzuku Omoi.mp3 2020-03-18
129 09 – Kodomo no Jikan.mp3 2020-03-18
130 10 – Okashi na Futari.mp3 2020-03-18
131 11 – Itsuka Kita Michi.mp3 2020-03-18
132 12 – Kakaribi no Nocturne.mp3 2020-03-18
133 13 – Kokkoro -ORGAN Ver.-.mp3 2020-03-18
134 14 – Aria no Yuuutsu.mp3 2020-03-18
135 15 – Haru Ichiban.mp3 2020-03-18
136 16 – Kettsy no Koushin.mp3 2020-03-18
137 17 – Samba de AQUA.mp3 2020-03-18
138 18 – Tooi Kobune.mp3 2020-03-18
139 19 – Rakuyou.mp3 2020-03-18
140 20 – Hana Hie.mp3 2020-03-18
141 21 – Toori Ame ga Yandara.mp3 2020-03-18
142 22 – Second Season ~Deai~.mp3 2020-03-18
143 23 – Yuunagi.mp3 2020-03-18
144 24 – Natsu Machi -TV SIZE-.mp3 2020-03-18
145 25 – AQUA -GUITAR SOLO-.mp3 2020-03-18
146 Booklet 01.jpg 2020-03-18
147 Booklet 02.jpg 2020-03-18
148 Booklet 03.jpg 2020-03-18
149 Booklet 04.jpg 2020-03-18
150 Booklet 05.jpg 2020-03-18
151 Booklet 06.jpg 2020-03-18
152 Booklet 07.jpg 2020-03-18
153 Case Cover Back Inner.jpg 2020-03-18
154 Case Cover Back Outer.jpg 2020-03-18
155 Case Spine.jpg 2020-03-18
156 ARIA The ORIGINATION Piano Collection II – Dipartenza -Tabidachi- 目录 2020-03-18
157 01 – Shiki ~Soshite Boku wa Umi ni Kaeru~.mp3 2020-03-18
158 02 – Spirale.mp3 2020-03-18
159 03 – Itsuka Kita Michi.mp3 2020-03-18
160 04 – Eien no Umi ~A Song for Zephyr~.mp3 2020-03-18
161 05 – Waltz for ARIA.mp3 2020-03-18
162 06 – Nanairo no Sora wo.mp3 2020-03-18
163 07 – Mirai he no Kouseki.mp3 2020-03-18
164 08 – Amaretto no Natsu.mp3 2020-03-18
165 09 – Kin no Nami Sen no Nami.mp3 2020-03-18
166 10 – Bourou.mp3 2020-03-18
167 11 – Tenki Ame.mp3 2020-03-18
168 12 – Ashita, Yuugure Made.mp3 2020-03-18
169 Booklet 01.jpg 2020-03-18
170 Booklet 02.jpg 2020-03-18
171 Booklet 03.jpg 2020-03-18
172 Booklet 04.jpg 2020-03-18
173 Booklet 05.jpg 2020-03-18
174 Booklet 06.jpg 2020-03-18
175 Case Cover Back Inner.jpg 2020-03-18
176 Case Cover Back Outer.jpg 2020-03-18
177 Case Spine.jpg 2020-03-18
178 ARIA ~Piano Collection~ Stagione 目录 2020-03-18
179 01 – Stagione -Joshou-.mp3 2020-03-18
180 02 – Euforia.mp3 2020-03-18
181 03 – Stagione -Haru-.mp3 2020-03-18
182 04 – AQUA.mp3 2020-03-18
183 05 – Hanabie.mp3 2020-03-18
184 06 – Natsu Machi.mp3 2020-03-18
185 07 – Stagione -Natsu-.mp3 2020-03-18
186 08 – Tooi Kobune.mp3 2020-03-18
187 09 – Smile Again.mp3 2020-03-18
188 10 – Stagione -Aki-.mp3 2020-03-18
189 11 – Koi to wa Donna Mono.mp3 2020-03-18
190 12 – Undine.mp3 2020-03-18
191 13 – Stagione -Fuyu-.mp3 2020-03-18
192 14 – Shourou no Patori ~Neo Venezia~.mp3 2020-03-18
193 15 – Santa Claus no Sora.mp3 2020-03-18
194 16 – Soshite Fune wa Iku -Short Ver.-.mp3 2020-03-18
195 17 – Stagione -Shuushou-.mp3 2020-03-18
196 18 – Rainbow.mp3 2020-03-18
197 Booklet 01.jpg 2020-03-18
198 Booklet 02.jpg 2020-03-18
199 Booklet 03.jpg 2020-03-18
200 Booklet 04.jpg 2020-03-18
201 Booklet 05.jpg 2020-03-18
202 Booklet 06.jpg 2020-03-18
203 Booklet 07.jpg 2020-03-18
204 Booklet 08.jpg 2020-03-18
205 Booklet 09.jpg 2020-03-18
206 Case Cover Back Inner.jpg 2020-03-18
207 Case Cover Back Outer.jpg 2020-03-18
208 Op&Ed 目录 2020-03-18
209 Aria_the_Animation_-_Rainbow.mp3 2020-03-18
210 Aria_the_Animation_-_Symphony.mp3 2020-03-18
211 Aria_the_Animation_-_Undine.mp3 2020-03-18
212 Aria_the_Natural_-_Amefuribana.mp3 2020-03-18
213 Aria_the_Natural_-_Euforia.mp3 2020-03-18
214 Aria_the_Natural_-_Kami_to_Hairpin_to_Watashi.mp3 2020-03-18
215 Aria_the_Natural_-_Natsumachi.mp3 2020-03-18
216 Aria_the_Natural_-_Smile_Again.mp3 2020-03-18
217 Aria_the_Origination_-_Kin_no_Nami_Sen_no_Nami.mp3 2020-03-18
218 Aria_the_Origination_-_Spirale.mp3 2020-03-18
219 Aria_The_OVA_ARIETTA_-_Ashita_Yuugure_Made.mp3 2020-03-18
220 Aria_the_OVA_Arietta_-_Nanairo_no_Sora_wo.mp3 2020-03-18
赞(3)
未经允许不得转载:zSync » [ACQ-SYNC] ARIA (2005)

评论 电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注 3

 • 验证码*
 • 昵称*
 • 邮箱*
 • 网址
 1. #1

  ใช้ไงครับ

  Chathmatham Nijpisook8个月前 (04-23)回复
 2. #2

  ผมจะโหลดไฟล์ต้องทำไงบ้าง

  Chathmatham Nijpisook8个月前 (04-23)回复
 3. #3

  จะหาคีย์​ได้จากที่ไหนครับ

  Chathmatham Nijpisook8个月前 (04-23)回复